Cookie- & personvernerklæring

Personvernerklæring

Generelt

1.1 MollyogMy ApS ("Molly&My", "www.mollyandmy.no", "vår", "vi" eller "oss") er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har mottatt fra deg. Du finner kontaktinformasjonen vår under avsnitt 7.

1.2 I denne personvernerklæringen kan du lese om hvordan MollyogMy ApS samler inn og behandler informasjon om deg, inkludert formålene vi behandler personopplysninger for, hvordan vi sikrer informasjonen vi mottar og hvilke rettigheter du har.

Innsamling og behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning

2.1 Når du besøker www.mollyandmy.no, samler systemet vårt automatisk inn informasjon om deg og din bruk av nettstedet vårt. Opplysningene som systemet registrerer, omfatter blant annet informasjon om hvilken nettleser du bruker, hvilke ord, produkter og kategorier du søker etter, din IP-adresse, nettverkslokasjon og informasjon om din datamaskin, mobil eller nettbrett, noe som gjør det mulig for oss å forbedre din brukeropplevelse og optimalisere og utvikle funksjonene på www.mollyandmy.nos, på samme måte som vi bruker din brukerinformasjon til å gjennomføre relevant markedsføring. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine opplysninger i forbindelse med besøk på nettstedet finner du i personvernforordningen artikkel 6(1)(f). www.mollyandmy.no bruker også cookies i henhold til www.mollyandmy.nos cookie-politikk. Denne behandlingen er basert på ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(a). 

2.2 Når du registrerer deg for www.mollyandmy.nos direktemarkedsføring, for eksempel vårt nyhetsbrev, registrerer vi navnet ditt, e-postadressen din og andre frivillige opplysninger du oppgir i forbindelse med registreringen.

2.3 Når du kjøper et produkt på www.mollyandmy.no eller kommuniserer med oss via nettstedet vårt, registrerer vi opplysningene du oppgir, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingsmåte, leveringsmåte, IP-adresse og hvilke produkter du har kjøpt og eventuelt senere returnert til oss. Disse opplysningene registreres for at vi skal kunne levere de produktene du har bestilt og i tillegg administrere og etterleve dine rettigheter til å returnere og reklamere på et produkt, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Opplysningene kan også brukes til å informere deg om tilbakekalling av produkter eller annen informasjon vi er lovpålagt å informere deg om. Opplysninger om dine kjøp via våre nettsider samles også inn for at vi skal kunne oppfylle lovpålagte krav til bokføring og regnskap, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c). Når vi registrerer IP-adressen din, er det fordi www.mollyandmy.no er interessert i å forebygge og forhindre svindel. Det rettslige grunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

2.4 Når du inngår en samarbeidsavtale med oss, enten som privatperson eller i kommersiell sammenheng, registrerer vi opplysninger om navn, forretnings- eller privatadresse, e-postadresse, telefonnummer, leveringsmåte, IP-adresse og annen relevant informasjon som utveksles i forbindelse med samarbeidet. Formålet med å samle inn og lagre disse opplysningene er å vurdere en eventuell samarbeidsavtale og levere de produktene eller tjenestene du har bedt om i henhold til avtalen.Opplysninger som du selv oppgir, behandles for å kunne ta stilling til dine forespørsler før en samarbeidsavtale inngås, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(b)

2.6 Når du interagerer på Molly&Mys sosiale medier, inkludert Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok og/eller LinkedIn, vil informasjonen du har gjort tilgjengelig via innstillinger for sosiale medier samt reaksjoner, kommentarer og/eller delinger på innlegg fra Molly&My bli behandlet av Molly&My.

2.6.1 Formålet med behandlingen av personopplysningene du har gjort tilgjengelig for oss er blant annet å markedsføre www.mollyandmy.no, svare på eventuelle henvendelser fra deg eller la deg delta i konkurranser organisert av Molly&My, og å kunne kontakte deg hvis du vinner. Når Facebook Inc. bruker personopplysninger som er samlet inn på Molly&Mys Facebook-side, inkludert for å forbedre annonseringssystemet, kan Facebook anses å være en felles behandlingsansvarlig med Molly&My. I fortsettelsen av dette henviser vi til Facebooks egen datapolitikk.

2.6.1 Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er den berettigede interessen Molly&My har i å markedsføre seg, svare på henvendelser og administrere konkurranser, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(b) og (f).

Mottakere av personopplysninger

3.1 www.mollyandmy.no overfører informasjon om ditt navn, adresse, e-postadresse, bestillings- og telefonnummer og foretrukket leveringsmetode til transportøren som håndterer frakt og levering av varene du har kjøpt fra oss. Denne informasjonen utveksles mellom Molly&My og transportøren via Coolrunner. I tillegg kan enkelte opplysninger i noen tilfeller utleveres til forretningspartnere som bistår oss i forbindelse med vår virksomhet, herunder betalingsleverandører med finansieringsmuligheter.

3.2 Ettersom vi bruker eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, forbedringer av nettstedet, innhenting av fullmakt til å sende ut nyhetsbrev, deltakelse i konkurranser, popup-vinduer, annen relevant markedsføring og omtaler av vårt selskap og våre produkter, kan opplysninger om ditt navn og din e-postadresse bli overlatt til disse samarbeidspartnerne. I forbindelse med et kjøp hos oss vil du motta en e-post med en invitasjon til å vurdere oss på Trustpilot. Det er helt valgfritt om du ønsker å anmelde oss.

3.3 Når du betaler for varen(e) din(e), blir du omdirigert til våre betalingsleverandører. Informasjonen du oppgir vil bli behandlet konfidensielt av mottakerne. Kun betalingsleverandøren vil ha tilgang til informasjon om betalingskortet ditt. Molly&My vil ikke ha tilgang til informasjon om betalingskortet ditt.

3.4 Opplysninger som samles inn som en del av et samarbeid, lagres kun til internt bruk, med mindre det er nødvendig for å oppfylle formål knyttet til samarbeidsavtalen eller hvis det oppstår en tvist som gjør det nødvendig å utlevere opplysninger til rettslige organer eller myndigheter.

3.5 Informasjon som samles inn fra videoovervåkning i forbindelse med innsamling av bestillingen din, kan utleveres til offentlige myndigheter i forbindelse med straffesaker.

3.6 Noen av våre eksterne databehandlere, inkludert Google Analytics v/Google LLC, Facebook Inc, Klaviyo Inc, Shopify Inc. og Bing, er etablert utenfor EU, nærmere bestemt i USA. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere i tredjeland sikres gjennom gyldige overføringsgarantier ved hjelp av EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler.

Google LLCs sertifisering her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Finn Facebook Incs sertifisering her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Dine rettigheter

4.1 For å maksimere åpenheten og transparensen rundt vår behandling og lagring av personopplysningene dine, må vi som behandlingsansvarlig informere deg om dine rettigheter.

4.2 Rett til tilgang

4.2.1 Du har når som helst rett til å be om informasjon om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilke formål opplysningene tjener, hvilke kategorier av personopplysninger vi har registrert om deg, hvem som mottar og behandler opplysningene, og hvor opplysningene om deg er innhentet fra.

4.2.2 Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene vi har registrert og behandler om deg via e-post. Hvis du ønsker å motta en kopi, kan du sende en skriftlig forespørsel til vår kundeservice på mail@mollyandmy.no. Vi sender kun personopplysninger som er direkte knyttet til e-postadressen som forespørselen ble sendt til. Du kan med andre ord ikke motta informasjon som er knyttet til en annen e-postadresse enn den du kontakter oss på.

4.3 Rett til retting

4.3.1 Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet av oss, slik at vi ikke bruker uriktige opplysninger om deg når du bruker selskapets tjenester. Hvis du oppdager at det er feil i de opplysningene vi har registrert om deg, må du gjøre oss oppmerksom på dette ved å sende en skriftlig e-post til vår kundeservice, slik at vi kan rette feilen.

4.4 Retten til sletting

4.4.1 I visse tilfeller har du rett til å få alle eller deler av personopplysningene dine slettet av oss. Dette gjelder for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt og vi ikke har noe rettslig grunnlag for å fortsette å behandle opplysningene dine. Hvis fortsatt behandling av personopplysningene dine er nødvendig, er vi ikke forpliktet til å slette opplysningene vi har registrert om deg.

Sletting av personopplysninger kan bare gjøres med tilbakevirkende kraft. Hvis du ber om sletting av personopplysningene dine, må du være oppmerksom på at opplysninger om deg vil bli samlet inn igjen hvis du bruker tjenestene våre i fremtiden.

4.5 Retten til å begrense behandlingen til lagring

4.5.1 I visse tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses til kun å gjelde lagring hvis du mener at opplysningene vi behandler om deg er uriktige.

4.6 Retten til dataportabilitet

4.6.1 I visse tilfeller har du rett til å motta en kopi av personopplysningene du har gitt oss i et maskinlesbart format, og du har rett til å overføre personopplysninger om deg selv til en behandlingsansvarlig.

4.7 Rett til å komme med innsigelser

4.7.1 Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering, segmentering og analyse som vi utfører for å gjøre vår kommunikasjon og markedsføring relevant for deg.

4.7.2 Du har rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger som vi utfører på grunnlag av vår berettigede interesse, jf. punkt 2.1 og 2.3, av grunner som er knyttet til din spesielle situasjon.

4.8 Retten til å trekke tilbake samtykke

4.8.1 Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til direkte markedsføring, for eksempel nyhetsbrev. Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt, må du kontakte oss skriftlig på mail@mollyandmy.no, jf. punkt 4.2.2. En tilbaketrekking av samtykket ditt gjelder ikke for behandlingen som ble utført før tilbaketrekkingen.

4.9 Retten til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på vårt selskaps behandling av dine personopplysninger. I denne forbindelse må klagen sendes enten skriftlig på e-post til dt@datatilsynet.dk eller på telefon: +45 33 19 32 00.

Sikkerhet

6.1 MollyogMy ApS har implementert alle anbefalte tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine utilsiktet eller ulovlig ødelegges, går tapt, endres, forringes, misbrukes eller utleveres til uautoriserte personer.

6.2 Bare ansatte som har et legitimt behov for å få tilgang til opplysningene dine for å utføre arbeidet sitt, vil ha tilgang til personopplysningene dine.

Kontaktinformasjon

7.1 MollyogMy ApS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn via nettstedet vårt.

7.2 Hvis du ønsker å utøve en eller flere av rettighetene dine som er beskrevet i punkt 4, eller hvis du har spørsmål eller kommentarer til selskapets datapolitikk, kan du kontakte

MollyogMy ApS

Blytækker vej 22

7000 Fredericia

E-post: mail@mollyandmy.no

Telefon: +41 60 33 36 44

Endringer i personvernerklæringen

8.1 Vår personvernerklæring oppdateres jevnlig. Du finner alltid den nyeste versjonen på vår hjemmeside www.mollyandmy.no/pages/cookie-privatlivspolitikk

Cookie-politikk

Endre innstillingene for cookies her.

Eier av nettstedet og behandlingsansvarlig

MollyogMy ApS

Blytækkervej 22

7000 Fredericia

Danmark

mail@mollyandmy.no

+45 60 13 36 44

Hva er cookies?

En cookie er en liten datafil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din. En cookie er ikke et program som kan inneholde skadelige programmer, filer eller virus.

Noen cookies er nødvendige for at nettstedet skal fungere. For eksempel for å holde oversikt over handlekurven din, om du er logget inn, om du har besøkt nettstedet tidligere og hvilket språk og hvilken valuta du ønsker på nettstedet. Cookies er også et verktøy for å gi deg bedre service og forbedre/tilpasse nettstedet vårt til dine behov. Det hjelper oss også med å skreddersy meldinger/reklame slik at de passer bedre til brukernes interesser og preferanser.

Hvor lenge lagres cookies?

Det varierer hvor lenge en bestemt cookie lagres på enhetene dine. Levetiden til en cookie beregnes ut fra ditt siste besøk på nettstedet. Når cookiens levetid utløper, slettes den automatisk.

Hvordan sletter jeg cookies?

Cookies du tidligere har akseptert, kan enkelt slettes. Hvordan du sletter disse avhenger av hvilken nettleser du bruker og hvilken enhet du bruker den på. Klikk nedenfor på den lenken som er relevant for deg:

-       Internet Explorer

-       Microsoft Edge

-       Mozilla Firefox

-       Google Chrome

-       Opera

-       Safari

-       Flash-cookies

-       Apple

-       Android

-       Windows 7

Har du noen spørsmål?

Hvis du har spørsmål om vår lagring og/eller behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på mail@mollyandmy.no. Cookie-politikken oppdateres kontinuerlig av cookie Information.